PROJEKTAVIMUI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 • ŽemÄ—s sklypo nuosavybÄ™ patvirtinantys dokumentai (Registro centro pažymÄ—jimas).
 • ŽemÄ—s sklypo planas (tikslieji sklypo matavimai).
 • Pastato inventorizacijos byla (jeigu pastatas rekonstruojamas).
 • TopografinÄ— sklypo nuotrauka (jeigu neturite, rekomenduosime specialistus, kurie jÄ… padarys arba užsakysime patys).
 • Projektavimo sÄ…lygų sÄ…vadas (jeigu pageidausite, mes užsakysime arba padÄ—sime užpildyti visus reikiamus dokumentus).

Jei turtas (sklypas arba/ir statiniai) yra kelių bendrasavininkų, privalomas bendrasavininkų sutikimas, dėl būsimų darbų (patvirtintas notaro).

PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

 • Projektavimo sÄ…lygų sÄ…vado užsakymas. PraÅ¡ymas įteikiamas miesto savivaldybÄ—s administracijos miesto plÄ—tros departamentui arba rajono savivaldybÄ—s vietinio Å«kio ir teritorijos planavimo skyriui - tai atliksime mes.
 • Projektavimo sÄ…lygų sÄ…vado rengimas. Rengia miesto savivaldybÄ—s plÄ—tros departamentas arba rajono savivaldybÄ—s vietinio Å«kio ir teritorijos planavimo skyrius. SÄ…lygų sÄ…vado rengimas  užtrunka apie 20 dienų. Kai bus parengti dokumentai, mes juos atsiimsime.
 • Rengiamas projektas su atitinkamomis dalimis - tai atliksime mes.
 • Projektas rengiamas pagal projektavimo sÄ…lygų sÄ…vado reikalavimus. Bendruoju atveju rengiamos Å¡ios projekto dalys:
 1. Bendroji;
 2. Sklypo plano;
 3. Architektūros;
 4. Lauko inžinerinių tinklų;
 5. Konstrukcijų – Å¡i projekto dalis yra neprivaloma techniniame projekte.
 • Konstrukcijų, lauko inžinerinių tinklų dalys gali bÅ«ti rengiamos tiek mÅ«sų, tiek jÅ«sų pasirinktų kitų projektuotojų.
 • Parengto projekto pateikimas Nuolatinei statybos komisijai – tai atliksime mes.
 • Projekto derinimas NuolatinÄ—je statybos komisijoje – tai atliksime mes.
 • Statybos leidimo iÅ¡davimas – mes atsiimsime statybos leidimÄ… ir perduosime jums.

ŪKININKO SODYBOS PROJEKTAVIMAS

 • PrieÅ¡ statant Å«kininko sodybÄ… reikia parengti kaimo plÄ—tros žemÄ—tvarkos projektÄ…, kuris galimas jeigu žemÄ—s sklypas yra nemažesnis kaip 0,5 ha.
 • Ūkininko sodybos (kaimo plÄ—tros žemÄ—tvarkos) formavimo projektui atlikti reikia turÄ—ti Å¡iuos dokumentus:
 • ŽemÄ—s sklypo nuosavybÄ™ patvirtinantys dokumentai (Registro centro pažymÄ—jimas).
 • ŽemÄ—s sklypo planÄ….
 • Ūkininko Å«kio įregistravimo pažymÄ—jimÄ…, kuris turi bÅ«ti registruotas bÅ«tent tame žemÄ—s sklype, kuriame planuojate formuoti sodybÄ….
 • Planavimo sÄ…lygas bei planavimo sÄ…lygų sÄ…vadÄ… kaimo plÄ—tros žemÄ—tvarkos projektui rengti – tai atliksime mes.
 • Aplinkos apsaugos ministerijos apskrities regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sÄ…lygas, kurios yra ruoÅ¡iamos, jeigu JÅ«sų sklypas randasi draustinio zonoje – tai atliksime mes.
 • TopografinÄ— sklypo nuotrauka.  Ji atliekama prieÅ¡ formuojant Å«kininko sodybÄ… – jeigu neturite, rekomenduosime specialistus, kurie jÄ… padarys arba užsakysime patys.

Nesenesnę nei prieš vieną mėnesį išduotą Registrų Centro pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus. Ją galite užsakyti Registrų Centre.


Atgal